Gerekli Olan Evraklar

  1. İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi
  2. Pasaport
  3. Tercüme edilmiş diploma
  4. Çalışılacak kuruluşun ticaret sicil gazetesi
  5. Çalışılacak kuruluşun bilanço kar zarar tablosu
  6. Covid 19 Tahahütnamesi